Galoppsport

En riktigt spännande hästsport är galoppsporten där man tävlar i just galopp. Till skillnad mot travsporten så används inte sulky utan hästarna rids av små lätta ryttare så kallade jockeys.

I Sverige så är de stora galopptävlingarna för treåriga hästar Svenskt Oaks, Svenskt Derby. Dianalöpning, Jockeyklubbens jubileumslöpning och Svenskt S:t Leger.

Sporten är som störst i USA och Japan men är spridd över hela världen. I Sverige har sporten anor sedan 1810 även om det inte blev lika populärt som i England så anordnades ett antal tävlingar. Det skulle dock dröja till 1867 innan Allmänna svenska kapplöpningssällskapet skapades och började anordna tävlingar med regelbundenhet.

Olika gångarter

Inom hästridning så finns det många sporter, och reglerna för de olika gångarterna skiljer sig såklart åt. Hästens gångarter är skritt, trav och galopp och även om det finns ett flertal övriga så är dessa de huvudsakliga. Övriga gångarter finns hos specifika raser, exempelvis tölt hos islandshästen eller gångarten foxtrot hos Missouri fox trotter.

Inom galoppsporten så delar man upp galoppen i två olika gångarter, samlad galopp och en snabbare kapplöpningsgalopp. Men man kan även dela in galoppen i flera termer beroende på tempot, takten är den samma men samlad galopp har mindre tempo än exempelvis mellan galopp och ökad galopp.

Raser

Inom Galoppsporten så är det i huvudsak två raser som man använder. Engelska fullblod och arabiska fullblod. Dock så tävlar dessa aldrig mot varandra utan i separata lopp. Runt om i världen finns det även galopptävlingar med andra raser även om det inte är lika vanligt som med de engelska och arabiska fullbloden. I Asien så tävlas det med även med olika ökenhästar exempelvis Achaltekeer och I USA används även Appaloosan som då tävlar mot de engelska fullbloden. De är dock sällsynta i tävlingssammanhang då de i regel inte är lika snabba som fullbloden.